Mesiac: december 2017

Skrutky v automobilovom priemysle.

Automobilový priemysel je odvetvie, ktoré kladie najväčšie požiadavky na spotrebu skrutiek a spojovacieho materiálu. Existuje tu pomerne široké portfólio dodávateľských segmentov a úrovní (tiers). Segmenty s výraznými požiadavkami
Viac...